MłCh, ChPl ESKA Herbu Węszynos

Regionalny Konkurs Tropowców w Legnicy 18.10.2008r ------------------------------ -  Dyplom I stopnia, 82pkt
Regionalny Konkurs Tropowców w Tarnowie 31.05.2009r  ----------------------------  Dyplom II stopnia, 86pkt
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Trześni 6.06.2009r  ---------------------------  Dyplom I stopnia, 140pkt

POTOMSTWO ESKI
 
ChPl TAO Goniec Małopolski

Regionalny Konkurs Tropowców w Niepołomicach 9.05.2010r ------------------ Dyplom I stopnia, 100pkt, lokata 1, CPC
Regionalny Konkurs Tropowców w Tymbarku 8.08.2009r-------------------------Dyplom III stopnia, 74pkt, lokata 2
IX Międzynarodowy Konkurs Dzikarzy w Jarach 23.10.2010r--------------------Dyplom II stopni, 141pkt
Krajowy Konkurs Pracy Dzikarzy w Kolbuszowej 4.06.2011r---------------------Dyplom II stopnia, 136pkt
Regionalny Konkurs Tropowców w Tarnowie 5.06.2011r---------------------------Dyplom II stopnia, 73 pkt
Regionalny Konkurs Tropowców w Nowym Sączu 21.08.2011r-------------------Dyplom I stopnia, 100pkt, lokata 2
Krajowy Konkurs Pracy Tropowców w Jeleśni 27.04.2012r ----------------------Dyplom III stopnia 94pkt
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Kolbuszowej 2.06.2012r-----------------Dyplom I stopnia, 138pkt

Krajowy Konkurs Pracy Tropowców w Jeleśni 27.04.2013r ----------------------Dyplom I stopnia 115pkt
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Kolbuszowej 8.06.2013r-----------------Dyplom I stopnia, 160pkt, lokata 2
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Kolbuszowej 20.09.2013......................Dyplom I stopnia, 150pkt, lokata 2
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Kolbuszowej 31.05.2014r....................Dyplom I stopnia, 151pkt, lokata 1, CPC
Regionalny Konkurs Pracy Tropowców w Tymbarku 24.08.2014r....................Dyplom I stopnia 120pkt, lokata 1

TALAR Goniec Małopolski

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców w Wałbrzychu 6.06.2010r-------------------Dyplom III stopnia,
Regionalny Konkurs Dzikarzy w Rakowie 10.09.2010r ---------------------------------Dyplom II stopnia, 120pkt

SAWA Goniec Małopolski

PIES TOWARZYSZĄCY I stopnia w Jeleniej Górze 29.05.2012r ---------------------  ocena dobra, 169 pkt.
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Jarach 9.06.2012r  ------------------------------ Dyplom I stopnia, 122pkt

ChPl RASTER Goniec Małopolski
Regionalny Konkurs Pracy Tropowców w Tychach 18.04.2015r------------------------Dyplom III stopnia, 72pkt.
Regionalny Konkurs Pracy Dzikarzy w Jarach 19.09.2015r-----------------------------Dyplom I stopnia, 140pkt, lokata 4