Nasze psy

ESKA Herbu Węszynos
Młodzieżowy Champion Polski  *  Champion Polski  * 
Pies użytkowy;  Tropowiec KT-I  *   Dzikarz KD-I